מנהיגים לשינוי – תוכנית #2 לתלמידים שלכם

תוכנית זו פותחה במדרשת נצרים לאחר שנים של ניסיון ופעילות עם בני נוער ומבוגרים.

מטרות התוכנית:

* גיבוש הקבוצה כ"גרעין מוביל" לשינוי תהליכים חברתיים בבית הספר ובקהילה.

* העלאת המודעות לאחריות ומעורבות חברתית.

מסלולים לבחירה:

צוותי עובדים
ז' – י'
יא' – יב'